0485-35700 Om oss

Miljösidan

Vi har en vision - att göra campingen så miljövänlig & hållbar som det bara går. MEN - vi klarar inte detta utan Din hjälp som gäst!

Vad gör vi?

 • Alla våra fordon körs på el eller miljödiesel (SWEAX) med ca 70% lägre utsläpp av skadliga ämnen. Motorredskap i förekommande fall på ASBEN-miljöbensin.
 • Varmvatten till servicehus värms med el eller i ett fall med miljöcertifierad eldningsolja (SWEAX) med ca 70% lägre utsläpp av skadliga ämnen
 • Allt eftersom belysningslampor byts ut så ersätts dessa med lågenergivarianter och Led
 • Vi köper endast GRÖN EL från vår nuvarande leverantör Kalmar Energi
 • Alla städmedel som används är miljöklassade
 • Poolanläggningen drivs med filtrerat havsvatten från Kalmarsund.
 • Poolerna värms med solfångare och med luft/vatten-kompressorer
 • Samtliga WC spolas med filtrerat havsvatten.
 • Fortlöpande uppgradering av vitvaror i stugor & villavagnar till energisnålare varianter
 • Samtliga kompressorer innehåller godkänd köldmedia
 • Matavfall och annat komposterbart läggs i gröna påsar/säckar i KSRR:s gröna containrar. Av detta produceras biogas.

Vad kan du som gäst göra?

 • Sortera matavfall och annat komposterbart i den GRÖNA påsen som du får i receptionen alt ligger i stugan/villavagnen. Denna lägger du sedan väl ihopknuten i de GRÖNA containrarna och bidrar därmed till KSRR:s biogas-produktion. (Här kan du också lägga annat avfall i en väl knuten påse av annan färg.)
 • I de grå containrarna lägger du annat avfall än matavfall. Dessa containrar eftersorteras.
 • Tänk på att vara sparsam med färskvattnet!
 • Vid avfallsstationerna finns utöver containrar för avfall också fler sorteringsmöjligheter, bl a PantaMera för PET och aluminiumburk (behållningen går oavkortat till Rädda Östersjön), glas-igloos för färgat & ofärgat glas, tidningspapper, m m. Gör ditt bästa!
 • Uppgradera dina egna vitvaror till energisnåla varianter

Ingen kan göra allt men tillsammans kan vi göra något!